TÁBOROK

 


Idén a gyermek és ifjúsági táborok mellett ismét lesz Felnőtt tábor, amelyről bővebben a Tréningek/Önismeret menüpont alatt olvashatnak.

Táborainkban egészséges és pszichés problémával küzdő gyerekeknek együttesen biztosítunk intenzív, komplex élményterápiás programot. Munkánk során döntően a ló asszisztált terápia módszertanát használjuk, képzett pszichológus diplomával rendelkező lovaterapeuták vezetésével, valamint képzett lovas segítők közreműködésével. A lovasterápiát más élményterápiás eszközökkel is kiegészítjük (mint íjászat, kötélpálya, barlangtúra, cirkusz-színház elemek, valamint Mese és Kreatív terápia), minden tábort egy-egy vezérfonalra (Cirkusz, Mese, Kaland) fűzve fel.

Célunk biztonságos, ugyanakkor facilitáló helyzetben, a megszokott komfortzónából kilépve, a tanulási zóna keretein belül lehetőséget biztosítani a gyerekeknek olyan élmények és tapasztalatok megélésére, amelyek a fejlődésüket akadályozó gátak áttöréséhez segítik hozzá őket, megtapasztalva a saját teljesítményen alapuló sikert, önmaguk hatékonyságát átélve, fokozva megküzdő képességüket, növelve önbizalmukat.

Táboraink fő eleme a ló és a lovaglás nyújtotta élmények és tapasztalatok. A ló és az ember különleges kapcsolata az emberiség történetében mindvégig megtalálható. A ló mint szimbólum minden kultúrának fontos része. A ló közelsége tiszteletet és tartást vált ki az emberekből, a gyermekekből pedig csodálatot és félelmet (eleinte). A ló természetéből fakadóan kezdeményező, automatikus reakciókat hív elő még azokból a gyerekekből is, akik sérülésük következtében vagy jól bevált védekezésként elfordulnak Társaiktól. A lovakat megközelíteni, megérinteni, felülni rá szinte minden gyermekben erős vágyként jelenik meg azzal a természetes (vagy patológiák esetén természetellenesen nagy vagy éppen teljesen hiányzó) félelemmel, amely félelem leküzdése támogató, biztonságos közegben komoly sikerélményt és önbizalom növekedést hozhat. A megszokott környezetből, a komfort zónából való kilépés, a szokványos mindennapitól eltérő minőségű és intenzítású ingerek, élmények új viselkedésmódokra, reakciókra ösztönözik a gyerekeket. Ez minden élményterápiás program alapköve és ez a ló asszisztált terápiában természetesen adott. A gyerekek a képzett terapeuta vezetésével fokozatosan újra és újra a tanulási zóna határain belül maradva, tehát a pánikzónába át nem lépve tapasztalhatják meg, hogy képesek saját félelmeiken felülkerekedni, saját teljesítményükön alapuló sikereket elérni. Az új viselkedésmódok, mivel az adott környezetben adaptívak azonnali megerősítést nyernek. A gyerekek fokozatosan egyre messzebb helyezik saját teljesítményük megélt határait, megtapasztalják a változás, fejlődés képességét, amely növeli önbizalmukat. A lovakkal végzett feladatok növelik önállóságukat, az együttműködő készségüket, kommunikációs készségüket. A ló ezen kívül erős motívumot jelent a gyerekek számára a különböző fejlesztő, viselkedésváltozást elősegítő feladatok teljesítéséhez. Azok a gyermekek akik un. normál otthoni, iskolai környezetben kezelhetetlenek, együttműködésre nem nyitottak a ló által együttműködőbbé válnak, megmutatkozhatnak ezáltal valódi képességeik. A ló tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be a terapeuta és a gyermek között, az íly módon kialakult kapcsolat később már a ló segítsége nélkül is működőképessé válik. Azok a gyerkek, akik a felnőttek, de a saját kortársaik számára is elérhetetlenek, a lovasterápia segítségével fokozatosan megnyílnak, elérhetővé válnak. A ló ritmusos mozgása és szőrének puha melegsége révén oldja a szorongást, ezáltal optimális, befogadó tudati és ellazult testi állapotot teremt, amely jó alapot nyújt a gyermek fejlesztő célú illetve pszichoterápiás megközelítéséhez. Táboraink sajátossága, hogy azok a gyerekek, akik a tanév során egyéni terápiában részesülnek a tábor ideje alatt kortársaikkal együtt vesznek részt egy közös kalandban. Az, hogy a táborok integráltak minden gyermeknek hasznos, lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra, az egyéni értékek, erősségek megélésére ugyanakkor a másik elfogadása, támogatása is értékként jelenik meg a gyerekek számára.

Az előző évek táborai képekben itt!

A táborok tematikája:

1. Mese – lovas tábor

A táborban 4-7 éves gyermekek vehetnek részt. A tábor a „Napkirály” történetére épülő keretmesében zajlik, melyben a gyerekek a Napkirály fiai, lányai, akiknek vissza kell találniuk a Napkirály várába, útjukon sokféle próbatétellel találkoznak és természetesen, mint minden rendes mesében, van segítőjük (egy felnőtt személyében) és varázseszközeik (többek között táltos paripájuk). Náluk a lovasterápiát, amely a lovak ápolásától, a vezetett lovon való lovagláson át a voltizsálásig sokszínű, kiegészítjük kreatív foglalkozásokkal, amelyeken elkészíthetik saját talizmányjukat, koronájukat, palástjukat, sőt magát a várat is. A tábor alatt a gyerekek kincseket gyűjtenek, melyek egy a nagy mesetáblára felkerülnek. A tábor a mese eljátszásával zárul.

2. Cirkusz – lovas tábor

A táborban 5-8 éves gyerekek vehetnek részt. A tábor alatt a gyerekek egy cirkuszi előadásra készülnek fel. Közösen döntik el, hogy mi lesz a cirkusz neve, mindenki szerepet választhat magának, kitalálja a saját produkcióját (önállóan vagy a többiekkel közösen) és elkészíti a szükséges kellékeket és természetesen gyakorol, készül az előadásra, melyre a tábor végén kerül sor. A gyerekek a lovasterápia mellett (mely esetükben a lovak ápolása, felszerelése, futószáras lovaglás és voltizsálás illetve önálló lovaglás) kreatív, alkotó tevékenységet is folytatnak, miközben a díszleteket, plakátokat és ruhájukat elkészítik. A tábor során ugyanolyan fontos az önálló teljesítmény, mint az együttes élmény, fontos a gyerekek közötti kapcsolatok kialakulása, egymás támogatása és a közös tevékenység élményének megélése.

3. Kaland - lovas tábor

A táborban 9-14 éves gyerekek vehetnek részt. A tábor alatt a gyerekek olyan játékos tevékenységek sorában tehetik próbára önmagukat, mint a lovas ügyességi feladatok, lovas torna, önálló lovaglás akadálypályán vagy az íjászat. A próbatételek az ügyességről, a bátorságról, a kitartásról, az együttérzésről és az együttműködésről szólnak. A tábor alatt cél az egészséges versengés és az együttműködés egyensúlyának megtapasztalása, az énhatékonyság megélése, ugyanakkor a közösséghez tartozás megtapasztalása. A tábor alatt a gyerekek két külső helyszínre is elkalandoznak, részt vehetnek egy barlangtúrán és egy erdei kötélpályás kalandban. Az élményterápiás foglalkozásokat kreatív foglalkozások egészítik ki, amelyeken többek között címert, talizmánt, mandalát készítenek a gyerekek maguknak.

4. Suttogó -lovas tábor

Ebben a táborban a gyerekek szinte szünet nélkül a lovak körül vannak. A napi kétszeri lovagláson kívűl részt vesznek a hajnali etetésben, a trágyázásban, a lovak ápolásában, felszerelések karbantartásában, tehát mindenben ami a lovakhoz, a lovagláshoz hozzátartozik. A tábor alatt elsajátíthatják az igazi lovas ember hozzáállását, viselkedését, megtanulhatják érteni a lovak nyelvét, olyan lovas helyzetekkel, játékokkal ismerkednek meg, amelyek közelebb viszik őket  a lovakhoz és az ideális ló-lovaskapcsolat kialakulásához.

5. Indián - lovas tábor

Az indián tábor a nevéhez méltóan az indián hagyományokra épít. A gyerekek a tábor elején indián nevet választanak magunknak, a kreatív foglalkozások során elkészítik a védő talizmánjaikat, a fejdíszüket, ruhájukat, közösen sátrat építenek és természetesen, ha csak lehet szőrén lovagolnak...

Ebbe a táborba 6-9 év közötti gyerekeket várunk. Velünk évközben kapcsolatban álló vagy testvérrel érkező gyerekek esetében fiatalabbakat is szívesen látunk.

6. Jóga -lovastábor

Ez a tábor egyesítí a jóga és a lovaglás jótékony hatásait, mindezt a gyermekek számára érthető, befogadható és élvezetes formában teszi.

A jóga erősíti az öntudatot és az esetleg negatív önértékelést pozitív irányba mozdítja.

Javítja a koncentrációs készséget, a testi és lelki ellenálló képességet, és segíti a tudatos lazítás, relaxálás – ”kikapcsolás” – elsajátítását.

A gyermek tapasztalatokra tesz szert önnön testéről, lelkéről, fizikai és mentális erejéről. Megismeri határait és képes lesz e határokat tiszteletben tartva tovább fejleszteni magát. Mindezt természetesen játékosan, képességeit és igényeit szem előtt tartva, teret engedve fantáziájának, kreativitásának és mozgásvágyának.

A tábor foglalkozásain olyan játékos gyakorlatokat és lazító technikákat sajátíthatnak el a gyerekek, melyek segítségével a minden napi életben könnyebben, nyugodtabban, tudatosabban és harmonikusabban tudnak helyt állni.

Mindehhez a napi lovaglás szinte már csak ráadás…

7. Kincskereső Lovastábor

A tábor során a gyerekek egy elveszettnek hitt kincset keresnek napról napra, amelyhez az együttes erővel végzett kutatás, a lovas próbatételek és kalandok során jutnak el végül. A közös nyomozás nagyszerű lehetőség nem csupán az egyéni kreativ problémamegoldás, de a csoportban megélt együttes élmény fokozására is. A tábort a 6-9 év közöttieknek ajánljuk elsősorban, de velünk évközben kapcsolatban álló vagy testvérrel érkező gyerekek esetében fiatalabbakat is szívesen látunk.

8. Önismereti Nagy Suttogó

Ezt a 9 napos tábort elsősorban olyan fiataloknak ajánljuk, akik a lovakkal együtt töltött időt, a lovagláson és a velük való kapcsolat építésen túl, önmaguk fejlődésére, önismereti munkára is szívesen felhasználják. A napi edzések után a lovakkal folytatott földi játékok során ugyanis túllépünk már a technika elsajátításán és figyelmünket a kapcsolat emberi oldalára helyezzük át. Ez a fókuszváltás számtalan érdekes tapasztalatot és fejlődési lehetőséget hoz az arra nyitott fiatalok számára.

9. A Lovas 7 Próba

Ebben a táborban olyan lovas kihívások várják a táborlakókat, amelyek első ránézésre nehezek (de azért teljesíthetőek), próbára teszik a bátorságot, a kitartást, az ügyességet lovon és ló közelben egyaránt és arra ösztönzik a gyerekeket, hogy saját vélt korlátaikat a lehetőségeikhez mérten kitágítsák, újrafogalmazzák. Persze lehet, hogy lesz olyan táborlakó, aki éppen a realitást, a valós határokat fogja majd megtapasztalni, de ezt is biztonságban, támogató környezetben. Ajánlom ezt a tábort olyan gyerekeknek, akik kicsit bátortalanok, nem hiszik el, hogy mi mindenre képesek és azoknak, akik túl vagányak és gondolkodás nélkül fejest ugranak mindenbe és persze azoknak, akik egyszerűen szeretik újra és újra próbára tenni önmagukat. Bármi lesz is majd a pszichológiai haszon, a lényeg, hogy izgalmas, kalandos, játékos táborra számíthatnak azok, akik ezt választják.


A napközis táborok naponta 8-17 óra között zajlanak.

A fenti táborok teljes költsége (szakmai program és étkezések, szállás) napközis tábor esetén 60.000 Ft, bentlakásos formában 5 napos táborokban 70.000 Ft.

A jelentkezni lehet Kardos Edinánál az edikardos@gmail.com címen.

 

TÁJÉKOZTATÓ a Lovas Elvonulás – Ló asszisztált felnőtt tréningtáborról

A program lehetőség a megszokott civilizált életünkből való kilépésre, töltődésre, rekreációra, lehetőség az elcsendesülésre, az önmagunkra való figyelésre, a természet és az állatok támogatásával.

A tréninghét célja továbbá a lovak által tartott tükör segítségével, a ló és ember kapcsolatában megjelenő egyéni működés megélésével és megértésével a résztvevők önreflexiós képességének mélyítése, különös tekintettel a társas kapcsolatokban megjelenő jellegzetességekre. A bővített időkeret azonban nem csupán több lovas helyzet megélésére, de intenzívebb és mélyebb egyéni munkára is lehetőséget nyújt. A tervezett létszám segíti az egyéni fókuszpontok szerinti munkát.

A tréning lovas helyzetekből (földről és lóháton) és azok feldolgozását szolgáló csoportos megbeszélésekből épül fel. Lovas tudás a gyakorlatokhoz nem szükséges.

Időpont: 2019. Július 3.-7 és Augusztus 17.-21., a tréning program naponta 9-től- 17 óráig tart, a helyszínen szállás rendelkezésre áll.

A tréning helyszíne: Pilisszántó, Kapcsolat Lovasterápia Központ. Budapesttől 17 km, autóval 30 perc, az Árpád hídi metrótól induló Volán busszal közvetlenül elérhető.

Étkezés: A részvételi díj tartalmazza a napi közös ebédet.

A nálunk megszállók számára a vacsora készítéshez, rendelkezésre áll a szabadtéri tűzrakó, kemence, hűtőszekrény és melegítőkonyha. A kávé, tea és ásványvízfogyasztást a részvételi díj szintén tartalmazza.

Első nap érkezés 8. 45-ig, utolsó nap programzárás és távozás 17.00-kor.

A tréningprogram minden nap 9 és 17 óra között zajlik. Akik itt alszanak, önkéntes alapon részt vehetnek a lovak reggeli illetve esti ellátásában és rekreációs céllal élvezhetik a hely adottságait!

Részvételi díj: 75.000 Ft/fő (tartalmazza: program, ebéd, igény szerint szállás a helyszínen, napközben kávé, tea, ásványvíz)

A tréningen való részvételhez lovas tudás nem szükséges. Kobakot biztosítunk, kényelmes, játszós ruha és zárt cipő javasolt. Esős időjárás esetén gumicsizma és esőkabát jól jöhet. Alváshoz, ágynemű vagy hálózsák szükséges.