CÉGEKNEK

 

Összefoglaló kisfilm Vezetői tréningjeinkről: https://www.youtube.com/watch?v=C9C-7L8MuDU

 

Vezetőnek születni kell –tartják sokan. Valóban vannak született vezetők, akiknek személyiségük, vezetői készségeik eleve alkalmassá teszi őket arra, hogy másokat irányítsanak, motiváljanak. Vannak, akinek célokat kitűzni, felelős döntéseket hozni és egy csapat munkáját megszervezni, a feladatokat delegálni nem okoz nehézséget. Ők vannak azonban kevesebben. De mi van a többséggel, akik nem születtek vezetőnek, akiknek folyamatosan tenniük kell azért, hogy kifejlesszék magukban mindazokat a készségeket, amelyek eredményes, hatékony és nem utolsósorban elégedett, kiegyensúlyozott vezetővé teszik őket.

Számukra találták ki a vezetői tréningek sorát, amelyek sokszínű palettáján új és erőteljes színként jelent meg az elmúlt években a ló asszisztált vezetői tréning. Ezek a tréningek alapvetően a lovas pszichoterápia és a ló asszisztált önismereti tréningek módszertanából építkeznek. A trénerek közvetlen segítőtársa a ló, aki megkérdőjelezhetetlen hitelességével tart őszinte tükröt mindazoknak, akik velük kapcsolatba lépnek. A tréner feladata olyan lovas helyzetek felépítése a résztvevők számára, amelyben találkozhatnak önmagukkal, megtapasztalhatják erőségeiket és hiányosságaikat, és egyúttal lehetőséget kapnak a fejlődésre. A ló nemcsak a nehézségeket jelzi tisztán, hanem azt is, amikor megfelelő módon kezdenek dolgozni, megerősítve ezáltal a hatékony viselkedést.

 

A ló mellett vezetővé válni

 

Tudjuk, hogy a lovak alapvető szükséglete, hogy megbízható, erős, megnyugtató vezetőjük legyen. Háziasításuk előtt túlélésük záloga volt a megfelelő vezető és az egymással való együttműködés. Ami a lovakat alkalmassá teszi arra, hogy bennünket, embereket tanítsanak jó vezetővé válni, az éppen a társas voltuk, társadalmuk hierarchikus felépítése és az a kifinomult és tiszta kommunikáció, ahogyan egymással a ménesben elfoglalt helyüket és konfliktusaikat rendezik. Amikor az ember kapcsolatba lép a lóval, a ló automatikusan elhelyezi őt a társas rendszerében. Az a folyamat, amikor egy lóval szemben kialakítjuk vezetői pozíciónkat és a vele való együttműködést, számtalan tanulási lehetőséget rejt önmagunk vezetői működéséről, asszertivitásunkról, konfliktuskezelési eszköztárunkról és együttműködési készségünkről.

A ló asszisztált tréningek sajátossága, hogy a megszokott környezetből kilépve, a rutinná vált, gyakran sablonos működésből felrázva a résztvevőt, teljesen új válaszok, megoldások irányába mozdít el. Nem állunk meg csupán elképzelések, tervek, vágyak szintjén, hanem azonnal a gyakorlatban, a lovak által tartott tükröt felhasználva, a realitásban teszteljük, formáljuk azt.

 

Ló asszisztált coaching

 

A vezető személyiségének, készségeinek fejlesztése történhet egyénileg, lovas coaching formájában is. Ezek az egymásra épülő találkozások, alkalmak a vezető -ló- tréner háromszögében zajlanak és teljesen mértékben az egyéni igényekre összpontosítanak. Alkalmasak a vezetői személyiség formálására, a vezetői önismeret mélyítésére, de akár átmeneti krízisek, elakadások megértésére, feloldására is. A coaching folyamatban a lovas helyzetek és azok verbális feldolgozása váltogatja egymást, folyamatosan visszaillesztve a lóval szerzett tapasztalatokat az aktuális élethelyzetbe, a mindennapokban is hasznosítható formában.

Míg a tréningek során döntően a lóval való kapcsolati munka földről történik, egy hosszabb lovas coaching folyamat során a lóra is felkerülhet a vezető, új perspektívából, új tapasztalatokat, élményeket megélve.

 

Akár a földről, akár a lóról dolgozunk is a lovakkal, az élmény intenzitása magával ragadó. Beszippant, lebontva azokat az esetleg évek óta építgetett falakat, amelyek valódi önmagunktól, érzéseinktől és a másik embertől távol tartanak. A lovak természetes, ősi energiájával áthatott lovas tréningek hőfoka, azokat a vezetőket is megérinti, akik a gazdasági érdekek által mozgatott világba belekeményedve, a különböző tréningek hosszú sorát maguk mögött tudva kedvetlenül, esetleg motiválatlanul indulnak neki egy újabb tréning helyzetnek.

 

Csapatépítés lóval

 

A lovas helyzetek által facilitált csapatépítő tréningek egy-egy munkacsoportot, kollektívát, projekt-csapatot céloznak meg, a köztük zajló együttműködés javítása, erősítése céljából. Fókuszba kerülhet a közös problémamegoldás, a csoportos döntéshozatal, a versengés versus együttműködés kérdésköre. Csapatépítő helyzetekben ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap az együttes élmény, a játékosság, a kihívások közös megélése, legyőzése.

Mindehhez csupán ráadás a csodaszép természeti környezet, amelyben a lovas tréningek zajlanak.